نوشته هایی با برچسب "رفو فرش ماشینی"

رفوگری

رفوگری

رفوگری رفوگری فرش را می توان یکی از هنرهای مفید و موثر در زمینه فرش و قالی دانست. زمانی که فرش ها و قالی های نفیس و گران بها و دستباف دچار آسیب، پارگی و یا سوختگی می شوند ارزش این هنر مشخص خواهد شد. رفوگری را در اصل باید مکمل هنر فرش بافی دانست […]