نوشته هایی با برچسب "تحویل زود"

تحویل سریع

تحویل سریع

تحویل سریع یکی از مواردی که در تمام رشته های کاری باید در نظر گرفت .تعهد به عهد است . یعنی این که کار را به صورت کاملا سریع و طوری که تعهد کردیم به مشتری تحویل دهیم. زیرا اگر جز این باشد. امکان دارد ،باعث نارضایتی مشتری شود و بدقولی شرکت کارفرما. یکی از […]